^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Всеукраїнська науково-практична конференція

  6 листопада 2019 року в КЗВО «Рівненська медична академія» була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти впровадження у практику наукових клінічних установ МОЗ України 2018-2019рр. на засадах доказової медицини від DUODECIM». На конференції обговорювалися питання діагностики та лікування хворих на тромбоемболію легеневої артерії, гострий коронарний синдром та гостре порушення мозкового кровообігу при коморбідних станах. Розглядались найефективніші схеми лікування тромбоемболії легеневої артерії із застосуванням низькомолекулярних гепаринів та пентасахаридів та методи профілактики з кава-фільтр. Академік В.З. Нетяженко зупинився на актуальних моментах антитромботичної терапії, окреслив ризики тромбоемболій та кровотеч, антитромботичної терапії при гострому коронарному синдромі і фібриляції передсердь. Було розкрито питання профілактики і лікування артеріальної гіпертензії та цукрового діабету в різних вікових групах. Особлива увага була приділена консервативному лікуванню "діабетичної стопи" і новим методам дохірургічного ведення пацієнтів з даною патологією.

konf7-19 1konf7-19 2

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія