^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відбулося обласне методичне об'єднання викладачів фізики «Сучасні освітні технології організації освітнього процесу з фізики під час підготовки в коледжі молодшого бакалавра»

  29 квітня 2020 року на базі Фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія” було організовано та проведено обласне методичне об'єднання викладачів фізики «Сучасні освітні технології організації освітнього процесу з фізики під час підготовки в коледжі молодшого бакалавра».
  Динаміка процесів, які відбуваються в освітній галузі наочно демонструють нагальну потребу в проведенні семінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів, адже саме тут ми можемо обговорити питання розвитку теорії і практики форм та методів підготовки в освітніх закладах, висловити свої думки та погляди щодо подальшої реалізації, окреслити коло проблем, які мають місце в умовах сьогодення, та визначити шляхи її вирішення.
  Мета заходу: підтримка викладачів фізики у підвищенні їх професійної кваліфікації та наукового рівня; обмін новими ідеями та досвідом; апробація нових наукових результатів; набуття досвіду публічного захисту основних результатів впровадження інновацій в освітній процес.
Методичне об`єднання включає наступні напрямки роботи:

  • - сучасні інноваційні технології та їх застосування під час формування фундаментального базису при викладанні фізики;
  • - особливості формування креативного природничо-наукового мислення студентів ЗВО;
  • -психолого-педагогічні та філософські аспекти фундаментальної складової сучасної природничо- математичної освіти.

  Для роботи в обласному методичному об `єднанні викладачів фізики зареєструвалося 48 учасників із навчальних закладів Рівненської області.

  Відеовиступи та тези надіслали 17 учасників, 75 % доповідачів - досвідчені науковці з науковим ступенем та вченим званням.
Матеріали методичного об'єднання викладачів фізики, ознайомитись.

  Дякуємо за співпрацю!!!


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія