^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Запрошуємо до участі!

  В обласному методичному об`єднанні викладачів фізики «Сучасні освітні технології організації освітнього процесу з фізики під час підготовки в коледжі молодшого бакалавра», яке відбудеться 29 квітня 2020 року у Рівненському медичному фаховому коледжі КЗВО “Рівненська медична академія”. Форми участі: тези, відео-виступ, вільний слухач, презентація.

Ознайомтеся з інформацією більш детально>>


Архів конференцій

2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології» 9-10 квітня 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична internet-конференції з міжнародною участю «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника» 26 – 27 березня 2020 року

Всеукраїнська науково-практична стоматологічна конференція у КЗВО «Рівненська медична академія» 11.02.20

Обласна науково - теоретична конференція «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти» 30 січня 2020 року


2019 рік

Обласна науково-практична конференція «Фізична реабілітація у відновному лікуванні хворих з різними нозологіями і травмами. Сучасні практики і перспективи»17-12-2019

Фармацевтичний науково-практичний форум «Шляхи імплементації сучасної законодавчої бази в практичну фармацію» 10-12-2019

Oбласна науково – практична конференція «Сучасна лабораторна діагностика: історія, реалії та перспективи розвитку»14-11-2019

Обласна науково - практична конференція студентів та обдарованої молоді з всеукраїнською та міжнародною участю “Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології” 14-05-2019

Наша бібліотека

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. В. Сухомлинський

  В часописі минулого століття визначена дата – 1945 рік. Саме цього післявоєнного року і сягає історія створення бібліотеки Рівненського державного базового медичного коледжу. Бібліотека розпочала свою діяльність одночасно із заснуванням фельдшерсько-акушерської школи. Це була маленька бібліотечна кімната з кількома сотнями підручників, призначених для спеціальної підготовки медичних спеціалістів середньої ланки – фельдшерів та акушерок Рівненщини. І нехай історія часу не зітре імена тих людей, які внесли своє професійне вміння, мудрість, досвід у створення медичної бібліотеки, продовжували її життєдіяльність, як духовної скарбниці для людини. Згідно з наказом №11 від 20 вересня 1945 року першим бібліотекарем була Цегельна Н.І., яка також відповідала за видачу, облік і охорону продовольчих хлібних та літерних карток. Згодом в бібліотеці на різних посадах працювали: Харчук Є.П. (1945р.), Бурик М.І. (1948р.), Вайман Я.Н. (1949р.) Урусова Г.О. (1959р.), Розгоняєва Т.С. (1961р.), Желязко Н.Я.(1963р.), Черниш І.В. (1965р.), Хуторянська Л.С. (1967р.), Козак А.В. (1972р.), Басюк Л.М. (1974р.), Малець С.І. (1978р.).
  Разом з медичним училищем зростала і діяла бібліотека, виховуючи не одне покоління медичних працівників. В 1967 році був збудований новий навчальний корпус на вулиці Мірющенка, 53 (М. Карнаухова), в якому для бібліотеки було надано приміщення площею 96 м2. Періодом справжнього розквіту бібліотеки стали 70-ті роки. В 1979 році відкривається просторий читальний зал на 50 місць за назвою «Берегиня». Формується довідково-бібліографічний і документально-інформаційний фонд бібліотеки, використовуються всі засоби всебічного комплектування новою літературою і періодичними виданнями.
  Відповідно до вимог часу впроваджується все більше форм індивідуальної роботи з читачами, проводяться факультативні заняття з бібліотечних знань. Тематика індивідуальних бесід, вивчення запитів відзначається на кожному формулярі читача, що дає можливість згуртувати групи за інтересами, а також визначити пошуково-проблемні шляхи їх вирішення.
З 1977 по 1979 рік роботу бібліотеки очолює Лопачук Тетяна Адамівна, яка багато років своїм вмінням, досвідом та натхненною працею наближає духовну скарбницю Великого слова до сердець молоді, зосереджуючи їх увагу на потребі засвоєння професійних знань. Лопачук Т.А., яка є членом Національної спілки журналістів України, стає редактором студентської газети «Наш медичний коледж».
  Окремою сторінкою в історії роботи стає діяльність колективу бібліотечних працівників на чолі з Жильчук Людмилою Михайлівною (1979 р.), яка й донині є незмінним керівником і натхненником професійної діяльності колективу. За цей час в бібліотеку прийшли висококваліфіковані спеціалісти: Карпенко Тамара Наумівна (1983р.), Радчук Наталія Володимирівна (2005 р.), Корнійчук Марія Володимирівна (2009 р.) і Штемпель Олена Володимирівна (2014 р.).
  В 2006 році відкривається бібліотека №2 з просторим читальним залом на 30 місць, комп’ютерним класом і книгосховищем в приміщенні корпусу №4 на вул. Калнишевського 29.

===========Сьогодні це сучасний інформаційний центр з арсеналом 48933 примірників літератури, послугами якого користуються 1700 читачів. З метою розкриття фонду, популяризації знань, відзначення знаменних і пам’ятних дат та відродження національних традицій проводяться прем’єри, презентації книг, а також зустрічі з відомими лікарями та діячами мистецтва. Вивчення історії краю відбувається на краєзнавчих читаннях, уроках народознавства, відкритих переглядах літератури. Щорічно проводяться декадники української мови «Краса слова», бліц-турніри, брейн-ринги, зустрічі з місцевими поетами. Бібліотека постійно турбується про духовний світ студента, тому що саме молодь є майбутнім нашої нації. З цією метою в читальній залі оформлені постійно-діючі виставки: «Моральні принципи медичного працівника», «Християнські цінності й сучасна молодь».

==============У творчих планах бібліотеки – багато цікавих задумів, ми постійно в пошуку нових форм і методів роботи. І все це заради однієї головної мети – високоефективного і якісного обслуговування наших користувачів. В 2019 році бібліотека переїхала в приміщення Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки за адресою вул. Котляревського, 2.

Oбласне методичне об’єднання викладачів охорони праці та БЖД

19 грудня 2019 року на базі Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія” відбулося обласне методичне об’єднання викладачів охорони праці та БЖД з теми: «Вивчення та аналіз стану правового регулювання охорони праці, встановлення та аналіз з рівнем виробничого травматизму і визначення проблемних питань охорони праці в Україні» Мета проведеного засідання: обмін інформацією з актуальних питань правового регулювання охорони праці; встановлення та аналіз рівня виробничого травматизму в Україні; визначення проблемних питань в організації системи охорони праці в навчальних закладах; підвищення безпеки життєдіяльності через впровадження новітніх технологій навчання з охорони праці та БЖД в освітній процес; визначення стратегічних напрямів підвищення безпеки роботи в навчальних закладах; обґрунтування шляхів формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді. Під час заходу були заслухані та обговорені доповіді: Організація і ведення роботи з охорони праці у закладах освіти. – Туровська Ірина Олександрівна, директорка Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Ризикоорієнтований підхід в реформуванні систем управління охороною праці. – Процюк Віталій Кононович, методист Ради директорів закладів вищої освіти І-ІІ р.а., Заслужений працівник освіти України. Нові підходи до питань охорони праці в Україні – Туровська Галина Іванівна – кандидат наук з охорони праці, доцент кафедри охорони праці та БЖД НУВГП. Людський чинник і безпека. – Хмеляр Інеса Макарівна, кандидат педагогічних наук, начальник навчально-методичного відділу Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Реформування правового базиса охорони праці в Україні в контексті євроінтеграційної перспективи. – Патяка Олексій Олександрович, голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, викладач охорони праці Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Особливості викладання курсу «Основи охорони праці» в медичних навчальних закладах. – Дужич Тамара Володимирівна, викладач охорони праці Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Сучасні виклики тероризму в Україні і охорона праці – Кукурудза Андрій Ростиславович, кандидат історичних наук, викладач охорони праці Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Соціальні мережі і їх вплив на сучасну студентську молодь: формування цінностей та ризики, пов’язані із втратою власної думки. – Басюк Катерина Вікторівна, викладач охорони праці та БЖД Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Аналіз інструкції з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. – Щупак Оксана Юріївна, методист Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи. – Хмеляр Богдан Макарович, інспектор з охорони праці Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО “Рівненська медична академія”. Життєдіяльність та інформаційна безпека людини в сучасних умовах. – Ойцюсь Андрій Миколайович, голова методичного об’єднання викладачів охорони праці та БЖД, викладачРівненського коледжу економіки та бізнесу. Учасники обласного методичного об`єднання на основі аналізу та обговорення актуальних проблем забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці: звертають увагу на те, що в Україні відбувається процес євроінтеграції, передусім адаптації національного законодавства з охорони праці та промислової безпеки до законодавства ЄС, що позначається на змінах у підходах до питань безпеки і гігієни праці, визначення їх пріоритетними у виробничих процесах у різних галузях незалежно від підпорядкованості та форми власності; визнають перевагу превентивних заходів у діяльності всіх суб’єктів правовідносин у сфері охорони праці і безпеки життя; відзначають, що єдність цілей щодо запобігання виробничого травматизму і професійної захворюваності є головною передумовою успішного соціального партнерства державних органів виконавчої влади, роботодавців, трудових колективів, профспілок, громадськості, науковців у забезпеченні гарантованих Конституцією України і законами України прав працівників на безпечні і нешкідливі умови праці; вважають за необхідне врахувати досягнення у сфері побудови ефективної системи управління охороною праці, підвищення культури на робочих місцях, підготовки високопрофесійного персоналу, впровадження інноваційних рішень щодо оцінки і мінімізації виробничих ризиків, збереження і відновлення здоров’я працюючих.

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія