^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Oб’єднане засідання голів циклових

Відповідно до плану роботи Рівненського базового медичного коледжу 12 квітня 2018 року відбулося об’єднане засідання голів циклових комісій з проблемної теми: «Створення умов для збереження здоров`я студентів під час проведення занять на основі використання здоров`язберігаючих технологій навчання» та об’єднане засідання викладачів фізичного виховання та фізичної реабілітації медичних навчальних закладів Рівненського регіону: «Фізичне виховання та спорт в медичних закладах на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку».

  Присутнім для обговорення запропоновано доповіді:

 1. «Виконання Правил охорони праці – запорука здоров’язбереження учасників освітнього процесу» – Лукащук Микола Миколайович – к.п.н., методист, Рівненський базовий медичний коледж.
 2. «Фізіологічний сон - одна із здоров'язберігаючих технологій. Актуальні проблеми безсоння та засоби покращення сну» – Баб’як Олена Вікторівна – к.м.н., голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 3. «Здоров’язберігаючі технології навчання на заняттях дисциплін терапевтичного профілю» – Смоляк Віра Романівна – голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 4. «Впровадження здоров'язбережувальної компетентності студента засобами інноваційних технологій навчання» – Бескровна Альона Іванівна – голова циклової комісії, Рокитнівське медичне училище.
 5. «Плацебо в медичній практиці» – Щербатий Анатолій Анатолієвич – к.м.н., голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 6. «Впровадженння здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес» – Кудря Юлія Петрівна – голова циклової комісії, Костопільська філія.
 7. «Формування здоровязберігаючої компетентності у студентів стоматологічного фаху в умовах медичного коледжу» – Лисиця Дмитро Леонідович – голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 8. «Важливість використання інтеграційних та комп'ютерних технологій для якісного освітнього процесу» – Штрімайтіс Оксана Вікторівна – к.фарм.н., голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 9. «Здоров'язберігаюча організація навчання студентів» – Лисецька Олена Федорівна – голова циклової комісії, Дубенський медичний коледж.
 10. «Здоров’язберігаючі технології у викладанні біології» – Стернік Віта Миколаївна – к.біол.н., предметної комісії біології, Рівненський базовий медичний коледж.
 11. «Нові підходи до викладання фізичного виховання та фізичної реабілітації в медичному навчальному закладі» – Хмеляр Інеса Макарівна – к.п.н., завідувач навчально-методичним відділом, Рівненський базовий медичний коледж.

Майстер-клас:

 1. «Техніка проведення італійського моделюючого масажу «Джим»» – Шарапа Ганна Федорівна – к.п.н., викладач загальної теорії здоров’я, Рівненський базовий медичний коледж.
 2. «Дослідження проблем професійної підготовки фізичних реабілітологів» – Чернієнко Олександр Андрійович – к. н. з фіз. вих. і спорту, викладач фізичного виховання, Рівненський базовий медичний коледж.
 3. «Стан мікрофлори кишківника як фактор успішної реабілітації» – Рєзніков Анатолій Петрович – к.м.н., голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 4. «Формування і розвиток якостей здорового способу життя студентської молоді» – Леньо Валерій Ярославович – викладач фізичного виховання, Дубенський медичний коледж.
 5. «Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів» – Дроздюк Дмитро Онуфрієвич – викладач фізичного виховання, Рівненський базовий медичний коледж.
 6. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на заняттях фізичного виховання в медичному закладі» – Кравченко Віктор Миколайович – керівник фізичного виховання, Рокитнівське медичне училище.
 7. «Особливості етіології, паразитичної дії, діагностики та профілактики демодекозу (Demodex folliculorum) або (Demodex brevis)” у студентів РДМК» – Каськів Мар’яна Володимирівна – к.біол.н., голова предметної комісії, Рівненський базовий медичний коледж.
 8. «Зміна активності сукцинатдегідрогенази при експериментальному застосуванні карагінану» – Копаниця Оксана Миронівна – викладач терапевтичних дисциплін, Рівненський базовий медичний коледж.
 9. «Робота з обдарованими студентами: особливості підготовки студентів з вільної боротьби» – Демчук Роман Андрійович – викладач фізичного виховання, Рівненський базовий медичний коледж.

Методист базового коледжу Микола Лукащук.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія