^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mетодичний місячник «Організація освітнього процесу в 2018-2019 н.р.»

  У вересні 2018 року проходив методичний місячник «Організація освітнього процесу в 2018-2019 н.р.», впродовж якого відбулися такі заходи:

 1. - засідання науково-методичної ради (5.09.2018);
 2. - відкриті засідання циклових (предметних) методичних комісій з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи в 2018-2019 н.р.;
 3. - круглий стіл для завідувачів відділень з проблеми: «Освітній простір сучасного викладача – умова його професійного зростання»;
 4. - засідання школи педагогічного зростання викладача-початківця «Організація освітнього процесу в навчальному закладі» (27.09.2018).

  Iнструктивно-методичні наради:

 • актуальні питання викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»в 2018/2019н.р. актуальні питання викладання історії та суспільствознавчих дисциплін у 2018/2019 н.р.;
 • актуальні проблеми шкільного курсу зарубіжної літератури в умовах гуманізації інформаційного простору;
 • специфіка організації освітньої діяльності викладачів української словесності в умовах реформування загальної середньої освіти; робота викладача іноземної мови в умовах Нової української школи: компоненти функціональної  готовності;
 • науково-методичні засади Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» при вивченні предметів фізико-математичного циклу, інформатики;
 • навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2018-2019 н.р.;
 • нові підходи до навчання й викладання математики Нової української школи у 2018/2019 н.р.;
 • науково-методичні засади Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» при вивченні предметів природничого циклу;
 • формування здоров’язбережувальних компетентностей під час вивчення предметів «Захисту Вітчизни» та «Фізичної культури» у контексті Нової української школи;
 • формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога з питань організації  освітньої діяльності;
 • про дотримання вимог положення та інструкції РДБМК щодо ведення журналів успішності та відвідування академічних груп та викладачів, ведення навчальної документації;
 • про критерії оцінювання рівня навчальних досягнень студентів.

  На підсумковому навчально-методичному семінарі з проблеми:«Шляхи удосконалення якості освітнього процесу», до роботи якого було залучено голови (предметних) циклових комісій, завідувачі відділень, методисти коледжу, вироблені методичні рекомендації по удосконаленню організації освітнього процесу:

 1. - приведення змісту фундаментальної психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної підготовки медичних працівників до змін, що відбуваються в системі медичної і фармацевтичної галузі;
 2. - удосконалення інформаційної системи управління;
 3. - постійне оновлення обладнання кабінетів та лабораторій;
 4. - модернізація підготовки спеціалістів на основі інтеграції традиційних педагогічних та новітніх мультимедійних навчальних технологій; поповнення існуючих мультимедійних розробок, дидактичних засобів, завершення створення розробок зі всіх дисциплін по спеціальностях;
 5. - забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму та поваги до Конституції та Законів України.

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія