^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Екологічне виховання студента-медика Pівненської медичної академії на засадах викладання анатомії, біології.

  Саме таку тему обрано для обговорення на відкритому засіданні циклової комісії «Анатомія, фізіологія, гістологія, патологія». У процесі презентації доповідей викладачі ділилися досвідом викладання предметів, надали інформацію про методи, форми, прийоми, які вони застосовують у своїй роботі. На загальному обговоренні після закінчення презентацій було наголошено, що все ж таки біологічні, анатомічні, екологічні та професійно-орієнтовані знання студентів-медиків рівненської медичної академії сприяють утворенню цілісної системи, орієнтованої на навчально-виховну мету відповідно до галузевих стандартів вищої освіти за напрямом підготовки «Медицина» (освітньо-професійні програми і освітньо-кваліфікаційні характеристики).
  Глибокі знання анатомії, та екологічні знання студентів можуть бути сформовані лише на міцній біологічній основі. При цьому необхідно, щоб зміст навчального матеріалу містив знання з природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, адже екологічна освіта в медичній академії – це продовження системи міждисциплінарних синтетичних наук із проблем взаємодії людського суспільства та біосфери.
  Метою викладачів є формування світогляду медичного працівника – гуманіста, доброзичливого, відповідального, високодуховного, який розвиває власну індивідуальність, професіоналізм, ініціативність, відчуває потребу у співпраці не лише з колегами, а й із пацієнтами, зацікавлений у позитивності результатів лікування, покращенні стану здоров’я хворого – починається вже із перших курсів навчання у рівненській медичній академії при вивченні анатомії та природничо-наукових дисциплін, до яких належить медична біологія, екологія людини, ендоекологія здоров’я людини.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія