^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bідкриті заходи циклової комісії загально терапевтичного профілю

  Протягом листопада 2018 року цикловою комісією предметно-зорієнтованих дисциплін загально терапевтичного профілю проведені відкриті заходи щодо засвоєння та оволодіння студентами теоретичного матеріалу та практичних навичок.

  Практичне заняття на тему: «Туберкульоз у дітей» під керівництвом викладача вищої кваліфікаційної категорії, методиста провела Желязко Світлана Андріївна. Заняття пройшло на високому пізнавальному рівні для студентів, наведені цікаві факти про захворюваність на туберкульоз в Україні: наразі Україна - на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей). На першому - Росія.

terapia18-3

 У 2016 році 29 000 українців захворіли на туберкульоз, серед них - понад 800 дітей. Студенти проводили виконання практичних навичок на манекенах і на одногрупниках.

terapia18-4

  Турпакова Юлія Олексіївна, викладач першої кваліфікаційної категорії провела відкрите практичне заняття серед студентів ІV курсу лікувальної справи на тему: «Дитячі інфекції: Кір. Краснуха. Скарлатина». Заняття проведено на високому рівні з мультимедійними технологіями. Ілюстровано кожне захворювання, надано відеофільми по діагностичним критеріям до захворювань, показані відеофільми клінічних симптомів. Студенти на муляжах проводили діагностику, догляд важко хворим, годування. Студенти на відмінно засвоїли практичний матеріал.

terapia18-5

  Гуз Надія Федосіївна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач провела відкрите теоретичне заняття серед студентів ІІІ курсу лікувальної справа на тему: «Гострі розлади травлення. Хронічні розлади живлення». Диспептичні розлади належать до найбільш поширених гастроентерологічних скарг.

terapia18-1

 У США та Великобританії диспептичні скарги спостерігаються у 26 %, в Україні 41 %. Заняття пройшло цікаво, презентаційна лекція насичена відеоматеріалом по темі, фотографіями хворих дітей, розказані життєві лікарські ситуації з практичної роботи, задіяні студенти до мислення по дані темі.

terapia18-2

 Проведені відкриті заходи ЦПК важливі для навчання студентів, підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, запозичення технології проведення занять кожним членом циклової комісії. Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Викладачi ЦПК використовують у навчальному процесi методичні розробки, клінічні протоколи, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi та задачі Кроку.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія