^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Hауково-теоретична конференція викладачів медичних навчальних закладів Рівненського регіону

  31 січня 2019 року на базі Костопільского медичного коледжу Рівненської медичної академії було проведено науково-теоретичну конференцію викладачів медичних навчальних закладів Рівненського регіону з проблемної теми:

“Концептуальні засади освітнього процесу в умовах реалізації міжпредметних зв’язків”. Для обговорення представлено доповіді:

 1. «Перспективи розвитку медичних закладів освіти Рівненського регіону в умовах реформування освіти» - Сабадишин Ростислав Олексійович – д.м.н., професор, директор Рівненської медичної академії;
 2. «Значимість міжпредметної інтеграції в процесі підготовки бакалаврів вищих медичних навчальних закладів при вивченні дисциплін “Вступ до медичної біології” та “Фармацевтичної ботаніки”» - Бухальська Світлана Євгенівна – к.п.н., заступник директора з виховної роботи, Рівненська медична академія;
 3. «Формування міжпредметної компетентності у процесі виробничої практики майбутніх фельдшерів» - Чорнобрива Наталя Василівна – к.п.н., заступник директора з навчально-виховної роботи, Рокитнівське медичне училище;
 4. «Реорганізація підготовки майбутньої медичної сестри на засадах сестринського процесу» - Маркович Олексій Володимирович – к.п.н., голова циклової комісії, Рівненська медична академія;
 5. «Проблеми впровадження сестринського процесу на сучасному етапі в лікувальних закладах України» - Романишина Людмила Костянтинівна – голова асоціації медичних сестер Рівненської області;
 6. «Реалії професійної підготовки медичних сестер: теорія та практика» - Коробко Лариса Ростиславівна – к.м.н., декан, Рівненська медична академія;
 7. «Міжпредметні зв`язки на заняттях суспільних дисциплін як засіб розвитку креативного мислення студентів» - Кислюк Жанна Михайлівна – завідувач відділення, Дубенський медичний коледж;
 8. «Використання міждисциплінарних зв'язків у процесі формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців» - Лисиця Дмитро Леонідович – к.п.н., голова циклової комісії, Рівненська медична академія;
 9. «BLS-підтримка базової життєдіяльності - інтеграція в життя кожної людини» (Презентація-практикум) - Пишко Олександр Миколайович– викладач хірургії, Кирнична Ганна Юріївна – викладач терапевтичних дисциплін, Рівненська медична академія;
 10. «Роль інтеграційних процесів під час викладання біології у процесі підготовки спеціалістів-медиків» - Переходько Поліна Георгіївна – викладач біології, Костопільський медичний коледж;
 11. «Професійне спрямування та міжпредметна інтеграція природничо-наукових дисциплін як необхідний компонент систематичності навчання» - Лісовець Галина Михайлівна – викладач біології, Рокитнівське медичне училище; «Фізична культура, як один із засобів підвищення розумових здібностей при засвоєнні студентами знань з медичних дисциплін» - Дроздюк Дмитро Онуфрієвич – викладач фізичної культури, Рівненська медична академія;
 12. «Використання міжпредметних зв’язків інформатики та базових знань студентів в області "хмарних технологій" для організації навчального процесу у віртуальному навчальному середовищі Google Classroom» - Сенета Сергій Євгенович – викладач інформатики, медичної інформатики, Костопільський медичний коледж;
 13. «Телемедицина: перспективи розвитку в Україні» - Лукащук Валентина Іванівна – викладач інформатики, медичної інформатики, Рівненська медична академія.
 14. Методист Микола Лукащук.

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія