^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Методичне об’єднання викладачів англійської мови

Метою обласного методичного об’єднання викладачів англійської мови «Особливості підготовки молодшого спеціаліста третього тисячоліття під час викладання іноземних мов», що відбулося 14 березня 2019 р. було вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки викладачів іноземних мов, оволодіння новітніми підходами щодо організації освітнього процесу в системі підготовки молодшого спеціаліста. Завдання передбачали:

  • окреслити значення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних працівників;
  • ознайомити з перспективами розвитку навчального закладу; розкрити важливість впровадження новітніх технологій в освітній процес;
  • акцентувати увагу на ролі освітньої діяльності викладачів; поширити досвід формування життєвих, психолого-педагогічних та предметних компетентностей;
  • формувати інтерес до наукового пізнання, дослідження; розвивати комунікативні навички;
  • створення сприятливих умов для пошуку викладачами іноземних мов власних оригінальних новаторських підходів щодо організації освітнього процесу;
  • підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

  Учасниками заходу були: методисти, педагогічні працівники навчально-методичного підрозділу, викладачі іноземних мов Комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради, викладачі іноземних мов коледжів, технікумів Рівного, Костополя, Дубно, Рокитного.

  Під час заходу було обговорено такі питання:Формування ключових компетентностей у вищій медичній освіті (Хмеляр І. М., завідувач навчально-методичним кабінетом),Предметна комісія іноземних мов: освітні та науково-методичні напрямки роботи. — (Мельничук О. Д., голова предметної комісії іноземних мов),Іноземний досвід у викладанні англійської мови. (Гусар Г. Й., Рікі Б. Шульц, Магістр Організації Середньої Освіти, Техас), Формування іншомовної комунікативної компетенції у навчанні граматиці англійської мови студентів (Зубілевич М. І.), Методико-педагогічні особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови (Фінчук Г. В.), Методика опрацювання фільму на занятті з англійської мови (за матеріалами A.J. Hoge: Learn English With Movies Using This Movie Technique) (Редько Л.І.), Сучасні он-лайн платформи у вивченні англійської мови студентами-медиками (Джула І. Ю.), Медична латинська термінологія як основа вивчення латинських медичних термінів (Рищук О. В.).

  Увага учасників була зосереджена на вивчені іноземної мови для спеціальних цілей (ESP) у різних галузях загалом і медичній галузі зокрема. Цікавим було представлення іноземного досвіду Рікі Шульца у контексті позитивного підходу до навчання. Було також наголошено на важливості вивчення граматики на заняттях іноземної мови та особливостях застосування тестового контролю. Не залишився поза увагою аналіз сучасних он-лайн ресурсів, зокрема детальна інструкція роботи з відео матеріалом. Інформативним був виступ щодо зв’язку англійської та латинської термінології. Результати обговорення наведених проблем було висвітлено у методичному посібнику, підготовленому предметною комісією іноземних мов. Практичне значення методичного об’єднання полягало у презентації викладачами конкретних методичних рекомендацій для різних видів мовленнєвої діяльності.

metod-ob-angl19 1metod-ob-angl19 3metod-ob-angl19 4metod-ob-angl19 5metod-ob-angl19 6metod-ob-angl19 7

metod-ob-angl19 2

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія