^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Міжнародна науково-практична конференція "Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи"

  20-21 травня на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка пройшла Міжнародна науково-практична конференція "Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи". Серед учасників цього освітянського заходу делегація викладачів хіміко-біологічних дисциплін Рівненської медичної академії. В обговоренні актуальних питань конференції представлені доповіді:

  1. -"Формування екологічної компетентності здобувачів освіти шляхом інтеграції навчальних дисциплін" (Шагієва Р.Р, Каськів М.В., Хмеляр І.М.)
  2. -"Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення аналітичної хімії" (Зубеня Н.В., Лукащук М.М., Лукащук І.М.)
  3. -"Вітагенні технології як засіб виховання розумової праці майбутнього фахівця на заняттях біології в освітньому процесі медичних закладів вищої ос-віти" (Бухальська С.Є.)
  4. -"Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін хімічного циклу" (Голобош Г.В., Стібиш А.П., Стібиш Л.М.)
  5. -"Індивідуалізаціята диференціація освітнього процесу один із шляхів формування навчальних компетентностей студентів" (Хмеляр І.М., Кушнір Л.О., Онищук Т.Д.)

ernopil-konf19 3ernopil-konf19 1ernopil-konf19 2ernopil-konf19 4

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія