^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стипендіальне забезпечення

Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регюлюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.” 

  1. Положення про призначення академічної стипендії студентам
  2. Значення вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів)
  3. Значення додаткового балу, що враховується в рейтингу успішності.

 Рейтингові списки за II семестр (2018-2019н.р.)

І курс  ІI курс  ІII курс  ІV курс 
лікувальна справа 9 кл. лікувальна справа 9 кл. лікувальна справа 9 кл. лікувальна справа 9 кл.
  лікувальна справа 11 кл. лікувальна справа 11 кл. лікувальна справа 11 кл.
 
сестринська справа 9кл. сестринська справа 9 кл. сестринська справа 9 кл. сестринська справа 9 кл.
  сестринська справа 11кл. сестринська справа 11кл. сестринська справа 11кл.
 
фармація 9 кл. фармація 9 кл. фармація 9 кл.  
  фармація 11 кл. фармація 11 кл.  
 
стоматологія 9 кл. стоматологія 9 кл. стоматологія 9 кл. стоматологія 9 кл.
  стоматологія 11 кл. стоматологія 11 кл.  
 
  лабораторна діаг. 11 кл. лабораторна діаг. 11 кл.  
 
сестринська справа -бакалаврат 11 кл. сестринська справа -бакалаврат 11 кл. фармація-бакалаврат  фіз-реабілітація
  лабораторна діагностика-бакалаврат 11 кл.    

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія