^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стипендіальне забезпечення

Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регюлюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.” 

  1. Положення про призначення академічної стипендії студентам
  2. Значення вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів ФМС)
  3. Значення вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів Бакалаврат)
  4. Значення додаткового балу, що враховується в рейтингу успішності.
  5. Зразки заяв на призначення соціальної стипендії

 Рейтингові списки за I семестр (2019-2020 н.р.)

І курс  ІI курс  ІII курс  ІV курс 
лікувальна справа 9 кл. лікувальна справа 9 кл. лікувальна справа 9 кл. лікувальна справа 9 кл.
  лікувальна справа 11 кл. лікувальна справа 11 кл. лікувальна справа 11 кл.
 
сестринська справа 9кл. сестринська справа 9 кл. сестринська справа 9 кл. сестринська справа 9 кл.
  сестринська справа 11кл. сестринська справа 11кл. сестринська справа 11кл.
 
фармація 9 кл.. фармація 9 кл. фармація 9 кл.  
  фармація 11 кл. фармація 11 кл.  
 
стоматологія 9 кл. стоматологія 9 кл. стоматологія 9 кл. стоматологія 9 кл.
  стоматологія 11 кл. стоматологія 11 кл.  
 
  лабораторна діаг. 11 кл. лабораторна діаг. 11 кл.  
 
сестринська справа -бакалаврат 11 кл. сестринська справа -бакалаврат 11 кл. сестринська справа -бакалаврат 11 кл. сестринська справа -бакалаврат 11 кл.
  лабораторна діагностика-бакалаврат 11 кл.  лабораторна діагностика-бакалаврат 11 кл.  лабораторна діагностика-бакалаврат 11 кл.
 фіз-реабілітація  фіз-реабілітація  фіз-реабілітація   
  фармація-бакалаврат фармація-бакалаврат фармація-бакалаврат

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія