^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Новини та анонси подій

 Шановні колеги нас запрошують взяти участь у науково-практичних заходах

 Х Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції на тему «Молодший медичний спеціаліст – 2020: стан в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому», Сумський базовий медичний коледж запрошує до участі в роботі з 08.01.2020 р. по 01.03.2020 р.

  Науково-практична конференція з міжнародною участю «V ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ», яка відбудеться 20 – 21 лютого 2020 р. в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках», яка відбудеться у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY – 2020, 24-28 лютого 2020 року в м. Краків, Польща. http://kamts1.kpi.ua/node/2905

  IV Міжнародний Всеукраїнський Медичний форум «Медицина України – європейський вибір», який відбудеться 27-28 лютого 2020 року в м.Івано-Франківську.

  Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів у клінічну практику», яка відбудеться 27-28 лютого 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. http://aagu.com.ua/ru/news/conference_27-28.02.20.php

  Всеукраїнської науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного і фармацевтичного працівника», яка відбудеться 26-27 березня 2020 року на базі КЗВО «Рівненська медична академія».

  Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та обдарованої молоді: “Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології”, яка відбудеться 9-10 квітня 2020 року на базі КЗВО «Рівненська медична академія».

  Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров'я людини», яка відбудеться 9-11 квітня 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/MBAMIKOZ/MBAKOZ

  ХХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, який відбудеться 13-15 квітня 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/2020-MMKMV/2020-MMKMV

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи», для школярів, студентів та викладачів, яка відбудеться 14-15 травня 2020 року в м. Маріуполь, Донецька область.

 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Current Trends in Pharmaceutical Chemistry and Standardization of Medicines», яка відбудеться 25-26 травня 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/CTPCSM/CTPCSM

  Обласній науково – практичній конференції «Шляхи реорганізації медсестринської освіти та організація роботи сестер медичних згідно положень сестринського процесу», яка відбудеться 28 травня 2020 року в КЗВО «Рівненська медична академія». 

.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія