^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Якість освіти

 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія»
 2. Монiторинг_Лабораторна_дiагностика_2016-2017
 3. Монiторинг_Лабораторна_дiагностика_2017-2018
 4. Монiторинг_Лабораторна_дiагностика_2018-2019
 5. Монiторинг_Фiзична_реабiлiтацiя_2017-2018
 6. Монiторинг_Фiзична_реабiлiтацiя_2018-2019
 7. Критерii_оцiнювання_навчальних_досягнень__студента_iз_загальноосвiтнiх_навчальних_дисциплiн
 8. Критерii_оцiнювання_навчальних_досягнень студента_з_навчальих_дисциплiн_загальноiї та професiйноiї пiдготовки
 9. Критерii_оцiнювання_роботи_педагогiчного_та_науково педагодагогiчного_працiвника
 10. Оцiнка_системи_внутрiшнього_забезпечення_якостi_освiти_в_КЗВО
 11. Перелiк_основних_нормативних_документiв,_що_забезпечують_внутрiшню_систему_якостi_освiти
 12. Моніторинг Академія Лабораторна діагностика 2016-2017
 13. Моніторинг Академія Лабораторна діагностика 2017-2018
 14. Моніторинг Академія Лабораторна діагностика 2018-2019
 15. Алгоритм_забезпечення_внутрiшньої_системи_якостi_освiти
 16. Заходи_забезпечення_якостi_освiти
 17. Критерii_оцiнювання_освiтньоїi_дiяльностi_науково-педагогiчного_працiвника
 18. Органiзацiя_системи_забезпечення_якостi_вищої_освiти_в_Академii

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія