^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Факультет медико-фармацевтичний

  Сучасний стан розвитку освіти, зокрема медичної, вимагає істотних змін. Підготовка кадрів завжди була головним напрямком розвитку будь-якої країни світу.
  Тому першого вересня 2018 року на сесії обласної ради було прийнято рішення "Про перейменування та зміну типу Рівненського державного базового медичного коледжу" на комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Таке рішення зумовлене необхідністю приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту»
  На базі КЗВО «Рівненська медична академія» створено медико-фармацевтичний факультет, де навчаються студенти першого освітньо-кваліфікаційногно рівня (бакалавр)спеціальностей 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія із загальним ліцензованим обсягом 320 чоловік.
  2005рік- отримано ліцензію на проведення освітньої послуги на спеціальності 226 Фармація ( Ліцензія, наказ МОН №79-А від 21.06.2016 2016 рік, підготовку фахівців спеціальностей 223 Медсестринство та 224 Технології медичної діагностики та лікування розпочато згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія ЛВ №00729-000148 наказ МОН №1397л від 30.06.2016р Постанова КМУ №53від 01.02.2017р).
  2017 рік відкрито спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, з ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб ( Ліцензія ЛВ № 00729-000148, наказ МОН №1512л, від 23.12.16р. Постанова КМУ №53від 01.02.2017р) .

fakultet19

  Навчання здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
  Очолює факультет (декан) кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар-хірург Коробко Лариса Ростиславівна.
  Матеріальна база: навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека, все те що потрібно для підготовки професійно компетентного фахівця наявне в Рівненській медичній академії.
  Навчання проводиться відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів . Студенти вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань та професійно-зоорієнтовані дисципліни . Студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях різних навчальних дисциплін, а завершують закріпленням теоретичних знань і практичних навичок під час проходження виробничих та переддипломної практики
  Отримавши освіту бакалавра,в рамках ступеневої освіти, випускники зможуть продовжити навчання у медичних університетах та здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр зі всіх спеціальностей.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія