^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стоматологія

 У третє тисячоліття Рівненське медичне училище вступило вже як базовий медичний коледж. Разом із зміною статусу, з вересня 1999 р. відновилось розформоване ще на початку 80-х років відділення “Стоматологія ортопедична”. 

Детальніше...

Відділення “Сестринська справа”

 Рівненський медичний коледж здійснює підготовку медичних сестер з 1954 року на базі повної (термін навчання - 3 роки) та базової загальної середньої освіти ( термін навчання - 4 роки) за напрямком 1201 "Медицина" зі спеціальності «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст (кваліфікація: сестра медична). 

Детальніше...

Відділення “Лікувальна справа”

  Історія Рівненського базового медичного коледжу розпочалася з першого повоєнного року на основі розпорядження Наркому охорони здоров’я колишньої УРСР від 28 травня 1945 року № 23318 у приміщенні пологового будинку, що по вулиці Соборній, було відкрито Рівненську фельдшерсько-акушерську школу для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки, де було обладнано дві навчальні аудиторії, учительську, кабінет директора, кімнати гуртожитку.

  У 1948 році вже 58 студентів успішно склали державні іспити й отримали спеціальність фельдшера й акушерки, 8 кращих випускників одержали дипломи з відзнакою. Потреба області в медичних кадрах сприяла постійному зростанню контингенту студентів.

 24 червня 1954 року, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР № 404, фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Рівненське медичне училище.

Визнанням високого рівня підготовки в училищі медичних працівників було те, що, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР № 139 від 10.03.1979 року, училище отримало статус базового для Рівненської, Волинської та Тернопільської областей.

З 1999 року навчальний заклад набуває нового значення, піднімається на вищу сходинку, одержавши другий рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 13 квітня 1999 року протокол № 9 Рівненське базове медичне училище отримує статус медичного коледжу.

Зусиллями науковців коледжу видано 3 монографії: “Лікування хронічного легеневого серця”, “Лікування хронічної рефракторної серцевої недостатності”, “Лікування гіпертонічної хвороби” (автор – професор Р.О. Сабадишин), 11 підручників та посібників: “Латинська мова з медичною термінологією” (П.Ф. Іваницька), “Медсестринство в хірургії” (Р.О. Сабадишин, О.В. Маркович), “Коледжна хірургія” (Р.О. Сабадишин, І.В. Гашинський, О.В. Маркович), “Медична психологія” (І.Н. Хома), “Біохімія” (О.В. Дацун), “Медична біологія” (Р.О. Сабадишин, С.Є. Бухальська), “Органічна хімія” (Р.О. Сабадишин, І.М.Хмеляр, М.М. Лукащук). Виданий посібник для керівників академічних груп “Шлях до вівтаря власного серця” (П.Ф. Іваницька), розроблений посібник з біофізики та медичної апаратури (М.В. Кощановський), “Збірник поезії та пісень” (Р.О. Сабадишин). Колективом викладачів коледжу під керівництвом професора Р.О. Сабадишина видані підручники з педіатрії “Медицина дитячого віку” та “Внутрішні хвороби”, збірник “Коледжна поезія”.

  Відділення готує молодших спеціалістів: фельдшерів зі спеціальності  “Лікувальна справа” з напряму 1101 Медицина. Термін навчання: 4 роки   на базі повної загальної середньої освіти 11 класів) та 4 роки   на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).

 Очолюють спеціальність  “Лікувальна справа” на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) Сьома Орест Іванович, викладач-методист вищої категорії, Відмінник освіти України , лікар–дерматовенеролог, та на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), Туровська Ірина Олександрівна,  спеціаліст вищої категорії.

                                  

Сьома О. І.                                                 Туровська І. О.

 Викладацький склад відділення “Лікувальна справа” становить 130 осіб, з них 100 штатних викладачів та 30 сумісник. Серед штатного викладацького складу працює 8 кандидатів наук, 61 викладач вищої категорії, 10 - І категорії, 6 -старших викладачів, 15 - викладачів-методистів, та 6 відмінників освіти. 

Випускники на базі повної середньої освіти вступають на ІІ курс за рейтингом згідно суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, щодо випускників на базі загальносередньої освіти, то вони при вступі здають вступні іспити з біології та української мови (диктант).

  Випускники відділення володіють знаннями з основ законодавства України про охорону здоров’я та Постанов Уряду України з питань охорони здоров’я, методами статистичних досліджень з медико -профілактичних напрямків.

  Молодші спеціалісти-фельдшери знають сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки найбільш поширених захворювань людини, методи їх діагностики, принципи лікування, догляду за хворими, володіють навичками маніпуляційної техніки, надання невідкладної допомоги, принципи профілактики захворювань та методи санітарно-освітньої роботи. 

  На відділенні навчається 714 студентів. Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, кабінети, навчальні кімнати обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання в коледжі, а також на базах лікувально-профілактичних установ міста Рівне .

  У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Студенти працюють в предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться в коледжі, училищах регіону та України, лікувально-профілактичних установах міста та області.

  Двічі на рік проводяться студентські науково-практичні конференції за участю студентів та викладачів медичних коледжів регіону. Кожного року перед дипломною практикою проводиться конкурс фахової майстерності “Кращий за професією”. Переможець приймає участь у Всеукраїнському конкурсі «Ескулап»

Відділення “Фармація”

 Коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів для медичної та фармацевтичної галузі. Історія фармацевтичного відділення пов’язана із створенням Рівненського медичного училища а тепер коледжу.

Детальніше...


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія