^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Стоматологія

 Стоматологія ортопедична

У третє тисячоліття Рівненське медичне училище вступило вже як базовий медичний коледж. Разом із зміною статусу, з вересня 1999 р. відновилось розформоване ще на початку 80-х років відділення “Стоматологія ортопедична”.  Прийом абітурієнтів на дане відділення проводиться на базі повної загальної освіти в кількості 30 чоловік (15-державна форма навчання та 15 чоловік по контракту). Термін навчання – 2 роки.

Студенти вивчають загальні медичні дисципліни, такі як “Анатомія з біомеханікою жувального апарату”, “Стоматологічні хвороби”, а також предмети за фахом:

  • зуботехнічне матеріалознавство;
  • техніка виготовлення знімного протезування;
  • техніка виготовлення незнімного протезування;
  • техніка виготовлення б’югельного протезування.

  Практичні заняття проводяться як на базі коледжу – зуботехнічна лабораторія та власний стоматологічний кабінет, так і на базі обласної та міської стоматологічних поліклінік, де є обладнані сучасними зуботехнічними столами, іншою спеціальною технікою навчальні лабораторії.

  Заняття проводять кваліфіковані викладачі та досвідчені зубні техніки з великим стажем практичної роботи. Саме студенти цього відділення, вже на другому році навчання, мають змогу виконувати, як вони називають – “живу роботу”, тобто вони повністю допомагають своїм викладачам у виготовленні різного роду зубних протезів.

   В практичній, протезувальній стоматології на сучасному етапі широко розповсюджений такий вид протезування як металокерамічне. Студенти нашого коледжу мають змогу освоювати і даний вид протезування, тому що з недавнього часу на відділенні з’явилась металокерамічна піч та комплектуючі до неї матеріали. 

    Таким чином, підведемо підсумок. Хочемо зазначити, що всього за два роки навчання можна отримати диплом спеціаліста, який може бути конкурентним в досить прибутковій галузі.

 «Стоматологія», за спеціальністю зубний гігієніст

З метою розвитку та удосконалення профілактичної стоматології, підвищення якості надання стоматологічної допомоги населенню, в Рівненському базовому державному медичному коледжі відкрилось, в 2008 р., нове відділення «Стоматологія», за спеціальністю зубний гігієніст.

Основною метою в роботі зубного гігієніста є заходи направлені на профілактику стоматологічних захворювань та гігієни порожнини рота, під наглядом лікаря-стоматолога, а також самостійно в межах своєї компетентності.

            В обов'язки зубного гігієніста входить:

  •  проведення профілактичних оглядів населення (збирати анамнез, оглядати порожнину рота, вести облікову медичну документацію);
  • приймати участь у проведенні санітарно-освітньої роботи, пропаганди здорового способу життя, раціонального харчування;
  •  дотримуватись санітарно-гігієнічного режиму, правил асептики та антисептики, умов стерилізації інструментів та перев'язувального матеріалу, приймати міри попередження розповсюдження постін'єкційних ускладнень, гепатиту С, ВІЛ інфекції, згідно діючих інструкцій та наказів;
  • надавати хворим першу невідкладну допомогу при травмах, отруєннях, алергічних реакціях, гострій серцевій недостатності, обмороці, шоку, колапсі.

   На відділення «Стоматологія» приймаються абітурієнти на основі базової загальної освіти і складають іспити з біології (усно), та української мови (диктант). Всі студенти спеціальності зубний гігієніст навчаються за державним замовленням. Термін навчання 4 роки.

  Під час навчання за перший рік студенти здобувають повну середню освіту, а починаючи з другого року навчання вони вивчають окрім суспільно-економічних дисциплін спеціальні предмети. Основну частку серед спеціальних предметів займають: профілактика стоматологічних захворювань, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія. На І-ІV курсах студенти вивчають такі дисципліни як: внутрішні хвороби, хірургічні хвороби, хвороби очей, хвороби вуха, горла, носа, тобто всі предмети, які вивчаються і у вищих медичних навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

   На базі нашого коледжу створено лабораторії та кабінети з відповідним стоматологічним обладнанням та інструментами необхідними для освоєння професії зубного гігієніста. Лекційні аудиторії забезпечені сучасними комп'ютерами та мультимедійними комплексами.

   Випускники відділення «Стоматологія» спеціальності зубний гігієніст, складають гідну конкуренцію, всім середнім медпрацівникам, які працюють в стоматологічних поліклініках та приватних стоматологічних кабінетах, адже не секрет, що потреба в кваліфікованих зубних гігієністах для стоматологічної служби дужа значна.

   На відділенні «Стоматологія» викладають як досвідчені стоматологи, з багаторічним досвідом практичної та педагогічної діяльності, так і молоді, прогресивні викладачі з сучасними підходами до роботи в галузі стоматології.

  Теоретичні та практичні заняття повністю забезпечені тематичним матеріалом, ситуаційними алгоритмами, комп'ютерними програмами, показовим відеоматеріалом, слайдами, плакатами.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія