^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення “Фармація”

    Коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів для медичної та фармацевтичної галузі. Історія фармацевтичного відділення пов’язана із створенням Рівненського медичного училища а тепер коледжу. Перший набір учнів на відділенні був проведений в 1962 році на базі середньої школи, а перший випуск спеціалістів - в 1964 році. Випускники поповнили ряди фармацевтичних працівників Рівненської області. За роки функціонування відділення (до 1979 року) було випущено 1370 студентів. Поновлено набір студентів за спеціальністю „Фармація” з 2000 року. 

  Очолює відділення «Фармація»  викладач-методист вищої категорії, провізор Сірко Наталія Миколаївна.

  Підготовка фахівців здійснюється за Ліцензією Міністерства освіти і науки: серія АЕ № 458796 від 05.08.2014 р. Ліцензія дійсна до 2019 року. Загальний ліцензований обсяг на проведення освітньої діяльності на спеціальності становить 180 осіб на денному відділенні. Навчання здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Абітурієнти зараховуються на денну форму навчання.

Умови прийому на спеціальність Фармація

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Термін навча-ння

Форма навчання

Вступні випробування

 Повна загальна середня   (на базі 11 класів)

фармацевт

2 роки

Денна

Сертифікати: хімія ; українська мова та література Мінімальний бал сертифікату - 101 бал

 Базова загальна середня(на базі 9 класів)

Молодший спеціаліст, фармацевт

3 роки

Денна

Іспити:  хімія (усно), українська мова (диктант)

   Матеріальна база:  навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека. Навчання в коледжі проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. Студенти вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань. Особливе значення приділяється вивченню фармацевтичних дисциплін: фармакології,фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології лікарських форм, організації і економіці фармації, основам менеджменту і маркетингу і ін.

  Студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях різних навчальних дисциплін, а завершують закріпленням теоретичних знань і практичних навичок під час проходження виробничих та переддипломної практики з організації і економіки фармації, що охоплює як організаційні, юридичні засади діяльності аптечних установ, так і систематизує, інтегрує і об’єднує знання. Багато практичних занять проводяться на базі аптек, що є логічним завершенням вивчення певної теми за рядом дисциплін.  Особливо це стосується фармакології – науки про лікарські засоби і дію їх на організм, фармакогнозії – науки про лікарські рослини, сировину з них, препаратів, застосування їх в медицині, аптечної технології ліків – науки про правила виготовлення ліків, і ін. Щорічно студенти мають змогу проходити виробничу практику з медичної ботаніки та фармакогнозії. Практика охоплює вивчення ресурсів лікарських рослин на Рівненщині, у Карпатах, Кременецькому ботанічному саду - одному з найкращих в Україні, закріплює знання студентів по збору ЛРС, виготовлення гербарію. На ділянках коледжу студенти мають змогу культивувати лікарські рослини. В навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Студенти повністю забезпечені навчальною і методичною літературою. Випускники відділення мають змогу продовжити свою освіту на фармацевтичних факультетах університетів України як на денній , так і на заочній формі навчання.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія