^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення "Сестринська справа бакалаврат"

Спеціальність "223 Медсестринство". Освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр

  Сучасний стан розвитку освіти, зокрема медичної, вимагає істотних змін. Підготовка кадрів завжди була головним напрямком розвитку будь-якої країни світу. Найбільш поширеною спеціальністю в системі охорони здоров’я є професія медичної сестри. Реформа системи охорони здоров’я, яка відбувається зараз в Україні, перехід на принципи надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, становлення ринкових відносин, розвиток наукових та професійних зв’язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи сестринської освіти з метою підготовки спеціалістів, що відповідали б сучасним світовим стандартам. Згідно Наказу МОЗ України №8.02-31/1237 від 27.07.98 р. було здійснено набір студентів на відділення “Сестринська справа” ІІ рівня акредитації за вечірньою формою навчання. За цей час здійснено 15 випусків і підготовлено 277 фахівців.
  Заново у 2016 році, підготовку фахівців спеціальності 223 Медсестринство розпочато згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія ЛВ №00729-000148 від 06.10.2016 року, наказ МОН №1397л від 30.06.2016р. Студенти навчаються на денній формі навчання 4 роки на базі повної загальної освіти та 1 рік на базі середньої спеціальної (молодший спеціаліст) зі спеціальностей: Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа.

Очолює відділення кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар-хірург  Коробко Лариса Ростиславівна

  Навчання здійснюється за новими навчальними планами, затвердженими Міністреством науки і освіти, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров'я України який є основним нормативним документом навчального закладу, що визначає організацію навчального процесу підготовки бакалавр, сестра-медична за спеціальністю 223 Медсестринство.
  В програму підготовки медсестер-бакалаврів введені такі навчальні дисципліни, які дозволяють готувати не лише висококваліфіковану медичну сестру, але й організатора медичної справи. Зокрема, на клінічній фармакології студенти вивчають особливості дії медикаментів на різні системи організму, дозування, побічні ефекти та можливості здійснення комбінованої терапії лікарськими препаратами. Програма з економіки охорони здоров’я та маркетингу медичних послуг передбачає вивчення організації охорони здоров’я в ринкових умовах та забезпечення її економічної ефективності, обґрунтування шляхів реформування системи медичної допомоги відповідно до економічних законів ринку. Вивчення дисципліни менеджмент та лідерство в медсестринстві дає основи знань із менеджменту, тісно пов’язує їх із специфікою роботи медичних сестер, показує роль менеджера в діяльності організації, розглядає проблему інформаційної оцінки медсестринської справи

sestribakalavr16

  image008Національна програма розвитку медсестринства передбачає підготовку медичної сестри-організатора і лідера сестринської справи, викладача медичного коледжу, медичну сестру загальної практики – сімейну сестру, яка буде здатною співпрацювати з родинами пацієнтів, кваліфіковано надавати допомогу пацієнтам вдома, здійснювати наукову працю з проблем медсестринства.
  Втілення цих програм здійснюють близько 60 викладачів. Серед них 1 доктор наук, 38 кандидатів наук, 41 викладачів вищої категорії, 3 відмінники освіти України. Ними розробляються нові підручники і посібники, призначені для навчального процесу, ряд продуктивних теоретичних концепцій для комп’ютеризації навчання. При підборі педагогічних кадрів на відділенні, велика увага надається викладачам з практичної охорони здоров’я. Тому закономірно, що після закінчення навчання випускники працюють головними та старшими медсестрами відділень в медичних закладах Рівненщини. Підготовка бакалавра дає можливість не тільки якісно поліпшити надання медичної допомоги населенню області, але й наблизити принципи її побудови до світового рівня. Випускник, який пройшов перший рівень підготовки (медсестра, фельдшер), має можливість освоїти другий (медсестра-бакалавр), а в майбутньому і третій. Зрозуміло, що такий принцип зменшить матеріальні затрати, а також дозволить реалізувати єдиний підхід з світовою спільнотою в підготовці медичної сестри. В зв’язку з цим сьогодні постає актуальне питання про переростання медичного коледжу в інститут охорони здоров`я. Бакалавр-спеціаліст із вищою освітою ІІ рівня акредитації, після закінчення може займати такі посади: помічник сімейного лікаря, старша медична сестра, соціальний працівник. Крім того, медична сестра-бакалавр може викладати сестринську справу в коледжі, видавати лікарняні листки терміном до 3 діб, бути завідувачем операційного блоку, геронтологічних відділень, проводити навчання та атестування інших медичних сестер. З січня 2008 року при лікувальних установах введені посади заступник головного лікаря з медсестринства та координатор сестринської справи, які можуть обіймати лише медичні сестри з освітою бакалавра сестринської справи.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія