post
Тепер ви можете здобути ступінь вищої освіти "магістр" за спеціальністю 223 "Медсестринство" та 227 "Фізична терапія, ерготерапія" саме у Рівненській медичній академії!

Разом до перемоги.
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.