Медико-фармацевтичний факультет

Створення  медико-фармацевтичного факультету  Рівненської медичної  академії відбулося одночасно із заснуванням КЗВО «Рівненська медична академія». Сьогодні медико-фармацевтичний  факультет Рівненської медичної академії   готує  фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» де навчаються  понад 400 студентів таких  спеціальностей, як  223 Медсестринство,  224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія.  Наразі в структуру факультету входить п’ять кафедр: 

  • суспільно-гуманітарних дисциплін ;
  • кафедра фундаментальних дисциплін;
  • медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики;
  • хіміко-фармацевтичних дисциплін ;
  • фізичної терапії, ерготерапії 

Кадровий склад   факультету становить   40  науково-педагогічних працівників , із них  70% мають науковий ступінь, в тому числі 8% докторів наук, 62% кандидатів наук.  Програма розвитку факультету.

Очолює  факультет (декан) кандидат медичних наук, професор кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики,  лікар-хірург

  

korobko.medakademia@gmail.com

Матеріальна база: навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, симуляційний реабілітаційний центр, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека, все те що потрібно для підготовки професійно компетентного фахівця наявне в Рівненській медичній академії.
Отримавши освіту бакалавра,в рамках ступеневої освіти, випускники зможуть продовжити навчання у медичних університетах та здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр зі всіх спеціальностей.


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.