post

04.11.2021 року відбувся круглий стіл: «Наскрізне впровадження медіаосвіти в систему вищої медичної освіти». У зв’язку зі зміною змістових компонентів освіти відбуваються зміни технологій їхньої реалізації. На передній план виходять інформаційні технології, дистанційне навчання, які охоплюють освітній процес у закладах освіти та застосовуються в сфері обміну педагогічною інформацією. На заході було проаналізовано роль медіаосвіти як частини освітнього процесу, спрямованого на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційнокомунікаційних технологій. Учасники круглого столу зазначили, що застосування різних типів медіа-текстів в освітньому процесі сприяє підвищенню рівня мотивації студента до процесу навчальної діяльності; вчить критично оцінювати медіа-інформацію у великому інформаційному просторі. 


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.