Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

Кафедру фізичної терапії, ерготерапії засновано у грудні 2019 року. Кафедра є випусковою у галузі знань «Охорона здоров’я» для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) освітнього рівня і готує асистентів фізичних терапевтів, ерготерапевтів. 

Кадровий склад та діяльність кафедри згідно з ліцензійними умовами

  Очолює кафедру доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Примачок Людмила Леонтіївна.

На кафедрі працюють викладачі (доктор медичних наук, кандидати медичних наук, кандидат з фізичного виховання та спорту, кандидати педагогічних наук), які мають багаторічний досвід роботи у вищій освіті і практичній медицині, а також молоді викладачі, які розпочинають свою трудову діяльність:


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.