Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін створена на підставі Наказу ректора КЗВО «Рівненська медична академія» РОР 2 січня 2020 року. Основна мета роботи кафедри - професійно-орієнтована підготовка конкурентоспроможного фахівця, забезпечення високого рівня викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, використання сучасних освітніх технологій, що відповідають міжнародним стандартам.

Очолює кафедру Переходько Наталія Миколаївна –  кандидат історичних наук, професор кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист


Науково-педагогічний склад кафедри:

 • Артеменко Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист;
 • Довгалець Оксана Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри;
 • Зубілевич Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, 
 • Ліннік Юрій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри, викладач вищої категорії;
 • Мельничук Оксана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри, викладач вищої категорії, старший викладач;
 • Чорноус Віра Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;
 • Лукащук Світлана Юріївна – асистент кафедри.

Кафедра ставить перед собою такі завдання:

 •  викладання закріплених за кафедрою дисциплін на всіх факультетах академії в обсязі, встановленому відповідними державними освітніми стандартами, навчальними планами і програмами навчальних курсів;
 •  систематичне підвищення свого професійного рівня;
 •  подальша модернізація змісту освіти, реалізація сучасних моделей науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 •  розвиток комплексного навчально-методичного оснащення кафедри;
 •  розробка та оновлення дидактичних концепцій навчання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
 •  розвиток у студентів загальноосвітніх компетенцій, необхідних для інтеграції в систему світової та національних культур;
 •  підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності науково-викладацького складу;
 •  вивчення актуальних проблем сучасних методик навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам;
 •  розвиток міжнародної, міжвузівської і міжкафедральної співпраці.

Освітня діяльність науково-педагогічних працівників кафедри суспільно-економічних дисциплін (переглянути)

  

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.