Наукова діяльність

Наукова діяльність

Невід'ємною частиною діяльності як науково-педагогічного, так і педагогічного працівника є науково-дослідна робота та професійний ріст на основі обміну знаннями в науково-освітніх заходах (конференціях, форумах, тренінгах тощо).

Штат працівників КЗВО «Рівненська медична академія», які мають науковий ступінь налічує 49 осіб, що є близько третини від усіх педагогічних працівників навчального закладу. Команду науковців очолює проректор з наукової роботи, кандидат фармацевтичних наук Штрімайтіс Оксана Вікторівна. Слід відмітити, що кількість науковців постійно зростає. 

Наукові дослідження не обмежуються тільки медичною сферою і фармацією. Вони проводяться і в галузі природничих, гуманітарних наук та фізичного виховання. Велике значення надаємо напрацюванням у педагогіці, оскільки це невід'ємна складова професійного росту фахового працівника навчального закладу. 

Велике значення надаємо залученню до науково-дослідної роботи студентства. Вони приймають участь у конференціях та наукових форумах Міжнародного та Всеукраїнського рівня, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН України, у конкурсі на присудження нагороди для обдарованої молоді та юнацтва «Панацея молода» тощо. Не лише здобувають нові знання, відкривають для себе нові можливості, а й займають призові місця, чим засвідчують високий рівень фаховості своїх наставників.

Безперервний обмін досвідом шляхом проведення обласних та регіональних науково-практичних, науково-дослідних, науково-теоретичних конференцій відбувається постійно.
Викладачі-науковці публікуються в науковій літературі, впроваджують у освітній процес та роботу лікувальних закладів результати своїх наукових досліджень. Детально з напрацюваннями можна ознайомитися перейшовши на їхні особисті кабінети. 

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.