Освітні програми

Освітні програми

гідно закону України «Про вищу освіту» п. 17,  стаття 1 :«Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної   кваліфікації  »

В КЗВО «Рівненська медична академія» навчання здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня(бакалавр) проводиться за чотирма освітньо-професійними програмами: «Медсестринство», Технології медичної діагностики та лікування», « Фармація» та  «Фізична терапія, ерготерапія». Всі ОПП – акредитовані.

Відповідно  до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія» перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу в цілому та їх компонентів, але не рідше одного разу на п’ять років. 

Основною метою моніторингу та перегляду освітніх програм є підтвердження їхньої актуальності з урахуванням світових тенденцій розвитку відповідної галузі знань і затребуваності на ринку праці, підвищення якості та ефективності організації освітнього процесу, задоволення потреб здобувачів вищої освіти. За результатами моніторингу та перегляду освітніх програм у разі необхідності відбувається їх доопрацювання та проєкти ОП висвітлюються на сайті з метою внесення пропозицій та зауважень усіма учасниками освітнього процесу.

Громадське обговорення проєктів освітніх програм. Пропозиції та зауваження стосовно змісту освітньо-професійних програм надсилати на адресу навчально-методичного відділу  hmeliar@ukr.net

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензії на оновлені освітні програми Фізична терапія, ерготерапія (2020 р.), Медсестринство (2021р.) 

Медсестринство

  1. Рецензія. Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
  2. Рецензія. Комунальний вищий навчальний заклад Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
  3. Рецензія. Центральна міська лікарня м.Рівне

Технології медичної діагностики та лікування

  1. Рецензія. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука
  2. Рецензія. Управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації
  3. Рецензія.  Рівненський обласний лабораторний центр

Фізична терапія, ерготерапія

  1. Рецензія. Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
  2. Рецензія. Управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації
  3. Рецензія. КЗ “Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни”

   

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.