Кафедра фундаментальних дисциплін

Кафедру фундаментальних дисциплін засновано у січні 2020 року. На кафедрі здійснюється професійна підготовка студентів-бакалаврів галузі «Охорона здоров'я», що здобувають фах фармацевта, фізичного реабілітолога, лаборанта та медичної сестри.

Метою функціювання кафедри є утвердження цінностей освіти і культури через вивчення циклу фундаментальних та природничих дисциплін. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню особистості студента, розвитку його інтелекту, здібностей до критичного та аналітичного мислення, які є надважливі для майбутнього медичного працівника.     
Науково-педагогічні працівники кафедри у своїй діяльності широко використовують розробки, передові досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Робота кафедри ґрунтується на демократичних засадах спільності, колегіальності та єдиноначальності, персональній відповідальності і відкритому обговоренні питань, які стосуються безпосередньо як фахової підготовки студентів, так і викладацького складу.
Основні завдання кафедри фундаментальних дисциплін:
 • реалізація науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з дисциплін, які відповідно до наказу закріплені за кафедрою з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри;
 • надання методичної допомоги керівництву навчального закладу в організації і проведенні навчально-виховної роботи зі студентами;
Окреслені завдання реалізуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного впровадження всіх елементів навчально-виховного процесу з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій і потреб суспільної практики сьогодення.

Кадровий склад та діяльність кафедри згідно з ліцензійними умовами

Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін Мялюк Оксана Петрівна.

  Науково-педагогічний склад кафедри:

 • Бухальська Світлана Євгенівна - кандидат педагогічних наук,  професор кафедри.
 • Бордюк МиколаАнатолійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних дисциплін.
 • Герасименко Людмила Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри.
 • Лисиця Дмитро Леонідович   – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.
 • Єгер Олександр Йосипович – викладач вищої категорії,  старший викладач кафедри.
 • Лукащук Валентина Іванівна – викладач вищої категорії,  старший викладач кафедри.
 • Каськів Мар'яна Володимирівна  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри.
 • Друзюк Роман Богданович – аспірант кафедри патологічної фізіології при Тернопільському національному медичному університеті, старший викладач кафедри.
 • Винокур Микола Олександрович – викладач 1 категорії, асистент кафедри.
 • Невгадовська Павліна Миколаївна - асистент кафедри.


Науково-педагогічний колектив кафедри активно співпрацює з Відокремленим структурним підрозділом закладу вищої освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Рівненський інститут, де в рамках підписаної угоди ( №19 від 28.12.22р.) здійснюється наукове консультування працівників вузу. 

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.