Компоненти, які забезпечуються кафедрою|

Компоненти, які забезпечуються кафедрою|

Робочий навчальний план спеціальності включає широкий спектр нормативних, вибіркових, базових і професійно-орієнтованих дисциплін, що дозволяє формувати компетентності майбутнього фахівця.

  Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 •  Анатомія людини;
 •  Фізіологія людини;
 •  Патологічна анатомія і фізіологія за професійним спрямуванням;
 •  Медична і біологічна фізика;
 •  Медична біологія з основами генетики;
 •  Медична інформатика;
 •  Анатомія і фізіологія людини;
 •  Біологія з основами генетики;
 •  Вища математика та статистика;
 •  Біологічна фізика з фізичними методами аналізу;
 •  Патологічна фізіологія;
 •  Інформаційні технології у фармації;
 •  Фармацевтична ботаніка;
 •  Патоморфологія з секційним курсом;
 •  Патофізіологія;
 •  Біоетика;
 •  Медична біологія;
 •  Екологія;
 •  Методологія науково-дослідної роботи;
 •  Фізіологія;
 •  Патоморфологія і патофізіологія;
 •  Основи екології;
 •  Ріст і розвиток людини.
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.