Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

 1. Якість освіти. Документація 
 2. Види діяльності навчально-методичного відділу
 3. Положення про навчально-методичний відділ
 4. Плани роботи навчально-методичного відділу 
 5. Структура науково-методичної роботи. 

Навчально-методичний відділ  – базовий структурний підрозділ, який здійснює науково-методологічну, методичну, організаційно-управлінську, аналітико-прогностичну, контрольно-ревізійну, обліково-статистичну функції в освітній діяльності КЗВО “Рівненської медичної академії”.

До основних завдань навчально-методичного відділу відносяться:

 • участь у реалізації політики академії у сфері якості підготовки медичних та фармацевтичних працівників;
 • координація навчальної та навчально-методичної роботи структурних підрозділів Академії;
 • розроблення нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу, навчально-методичної роботи;
 • участь в розробці та реалізації освітніх програм спеціальностей (спеціалізацій) та їх моніторингу;
 • участь в організації ліцензування нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам академії щодо ведення звітно-плануючої документації та застосування сучасних технологій та інтерактивних методів навчання;
 • здійснення контролю за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • контроль за реалізацією в освітньому процесі ухвал Вченої ради та науково-методичної ради академії;
 • інформування про нові положення, інструкції та інші директивні документи з організації освітнього процесу та навчально-методичної роботи;
 • контроль виконання планів навчально-методичної роботи структурних підрозділів академії;
 • контроль виконання індивідуальних планів викладачів.
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.