РозділиДокументи
1Головна сторінка офіційного веб-сайту ЗВО

2Статут ЗВО (установчі документи)

3Склад керівних органів

4Структура та органи управління ЗВО
5Ліцензія (Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти)

6Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО (ЄДЕБО)
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО (на 01.07.21)
7Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЗВО
Освітні програми
8Сертифікати про акредитацію

9Документи закладу, якими регулюється освітній процес

Положення про освітній процес в КЗВО "Рівненська медична академія"

Положення про проведення попереднього та передекзаменаційного тестування з медичних дисциплін студентів Рівненського державного медичного коледжу

Положення  про переведення студентів, які навчаються в КЗВО «Рівненська медична академія»

Положення  про відпрацювання пропущених занять студентами 2019

Перелік предметів, що підлягають відпрацюванню 

Положення Про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»

Положенння щодо протидії булінгу (цькуванню) у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у КЗВО «Рівненська медична академія»

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в КЗВО «Рівненська медична академія»

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про порядок обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в КЗВО «Рівненська медична академія»

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія»

Положення про проведення практики студентів КЗВО «Рівненська медична академія»КЗВО «Рівненська медична академія» 

Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науковців комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» РОР

Положення про дистанційну форму форму навчання в КЗВО «Рівненська медична академія» під час карантину Covid-19

10Напрями наукової (для закладів вищої освіти)

11Річний звіт про діяльність закладу освіти (щорічний звіт ректора/керівника)

Річний звіт про діяльність закладу освіти (ректора/керівника) 2020-2021 р. 

Звіт  роботи КЗВО Рівненська медична академія 2019-2020

12Фінансова діяльність

Кошторис закладу та всі зміни до нього

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур 

Додаток 3 Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік

13Штатний розпис

14Результати моніторингу якості освіти
15Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

16Щорічне оцінювання науково- педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КЗВО

Рейтингова таблиця (2020р.)

Рейтинг 2020

17Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу

Оголошення про вакантні посади науково-педагогічних працівників

Положення про порядок заміщення вакантних посад

Положення про конкурсний відбір на посаду директора відокремленого структурного підрозділу КЗВО "Рівненська медична академія"

Документи

18Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання

Гуртожитки, локація, умови проживання.Контакти

Наявність вільних місць

Вартість проживання

Як поселитися у гуртожиток: Онлайн форма для подання заяви на поселення

19Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Bucнoвoк щодо можливості влаштування пандусу для доступностi маломобiльнuх груп населення у головний корпус КЗВО “Рівненська медична академія” РОР на вул. М.Карнаухова, 53 у м. Рівне

Висновок щодо доступності осіб з інвалідністю корпус №2
Висновок щодо доступності осіб з інвалідністю корпус №3

Зобовязання щодо доступу осіб з інвалідн. до ЗВО

ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) для осіб з особливими освітніми потребами

20Правила прийому до ЗВО

Вступ до КЗВО «Рівненська медична академія» (бакалавр)

 Вступ до Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія» (фаховий молодший бакалавр)

21Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії

22Відомості про Приймальну комісію ЗВО та визначення повноважень у встановленому законодавством порядку

Положення приймальної комісії

Склад приймальної комісії

Протоколи засідань приймальної комісії

23Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо

24Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Розмір плати за навчання

Оплата за підвищення кваліфікації

25

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Перелiкплатних послуг

Положення про порядок надання платних послуг в КЗВО "Рівненська медична академія"


26Рейтингові списки вступників

27Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
Протоколи
28Списки зарахованих (накази про зарахування)

29Плани роботи

30

Положення


31Мови освітнього процесу
32Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

33Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в академії
Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у КЗВО «Рівненська медична академія» 
34Публічні звернення до ректора КЗВО "Рівненська медична академія"

Звернення Громадської організації "Рівненська обласна асоціація сестер медичних"

Звернення голови студентського самоврядування КЗВО "Рівненська медична академія"
КЗВО "Рівненська медична академія" надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації КЗВО "Рівненська медична академія" здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
 1.  ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2.  опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит) *;
 3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми запитів на інформацію:

 1. Форма для подання запиту у паперовому вигляді (зразок)...
 2. Форма для подання запиту у електронному вигляді (зразок)...

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

м. Рівне, вул. М. Карнаухова 53, 33018, відповідальній особі з питань запитів (секретар ректора) на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

 1. Тел.факс (0362)63-55-34
 2. Електронна пошта: m_college@icc.rv.ua

Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Академія як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст. 18 Закону України “Про захист персональних даних” (зокрема, вказати реквізити документа, що посвідчують особу запитувача).

Кожен студент академії (коледжу) має право звернутись до адміністрації академії (коледжу) з питань, що виникають в ході навчання.

 Графік особистого прийому громадян.

 1. Ректор академії Сабадишин Р. О. Четвер з 10-00 до 12-00
 2. Проректор з навчальної роботи Баб'як В. І. Щоденно (крім вихідних) з 10-00 до 12-00
 3. Телефон для попереднього запису (0362)63-55-34

Основні нормативно-правові документи України, які визначають права та обов'язки студентів коледжу:

 1. - Конституція України;
 2. - Закон України "Про звернення громадян";
 3. - Закон України "Про освіту";
 4. - Закон України "Про вищу освіту".
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.