Положення

Положення про підрозділи

 1. Положення про фаховий медичний коледж комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія”
 2. Положення про бухгалтерську службу комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія”
 3. Положення про юридичний відділ комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
 4. Положення Про норми часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” 
 5. Положення про відділ кадрів комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
 6. Положення про медико-фармацевтичний факультет КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ”
 7. Положення про кафедру «Медико-профілактичних дисциплін»
 8. Положення про кафедру хіміко-фармацевтичних дисциплін.
 9. Положення про кафедру «Медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики» оновлене»
 10. Положення про кафедру «Фізичної терапії, ерготерапії»
 11. Положення про навчальні кабінети та лабораторії КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА
 12. Положення про студентський гуртожиток КЗВО "Рівненська медична академія" РОР

ПОЛОЖЕННЯ 

 1. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
 2. Положення  про переведення студентів, які навчаються в КЗВО «Рівненська медична академія»
 3. ПОЛОЖЕННЯ Про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»
 4. ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у комунальному закладі вищої освіти «Рівненська медична академія»
 5. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КЗВО “РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ”  
 7. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в КЗВО «Рівненська медична академія»
 8. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
 9. Положення про порядок обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в КЗВО «Рівненська медична академія»
 10. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія»
 11. Положення про проведення практики студентів КЗВО «Рівненська медична академія»КЗВО «Рівненська медична академія» 
 12. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції  в комунальному закладі вищої освіти
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.