Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін

Створення кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін у січні 2019 р. – це історична подія КЗВО «Рівненська медична академія», якій передували не менш вагомі події у історії навчального закладу. 

Ключовим напрямком своєї діяльності кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін визначила безперервне вдосконалення освітнього процесу з максимальним застосуванням інноваційних технологій та студентоорієнтованого підходу до навчання.

Кадровий склад та діяльність кафедри згідно з ліцензійними умовами

Завідувач кафедри (залучена до роботи по завідуванню кафедри) Штрімайтіс Оксана Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, професор кафедри, клінічний провізор.


 Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін є випусковою для студентів-бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Окрім того викладачі кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін здійснюють професійну підготовку студентів з фармацевтичних та хімічних дисциплін, що вивчають студенти-бакалаври спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 224 «Технологія медичної діагностики та лікування» та 223 «Медсестринство».

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.