Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін

  

Створення кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін у січні 2019 р. – це історична подія КЗВО «Рівненська медична академія», якій передували не менш вагомі події у історії навчального закладу. 

Ключовим напрямком своєї діяльності кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін визначила безперервне вдосконалення освітнього процесу з максимальним застосуванням інноваційних технологій та студентоорієнтованого підходу до навчання.

Кадровий склад та діяльність кафедри згідно з ліцензійними умовами

Завідувач кафедри -  Штрімайтіс Оксана Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, професор кафедри, клінічний провізор, професіонал з клінічних досліджень


Створення кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін у січні 2019 р. – це історична подія КЗВО «Рівненська медична академія», якій передували не менш вагомі події у історії навчального закладу. Ключовим напрямком своєї діяльності кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін визначила безперервне вдосконалення освітнього процесу з максимальним застосуванням інноваційних технологій та студенторієнтованого підходу до освітнього процесу.

Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін є випусковою для студентів, що навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Окрім того викладачі кафедри здійснюють професійну підготовку студентів з фармацевтичних та хімічних дисциплін, що вивчають здобувачі освіти за спеціальностями 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 224 «Технологія медичної діагностики та лікування» та 223 «Медсестринство».

Колектив кафедри активно співпрацює зі стейкхолдерами. Це і одна з компонент реалізації студентоорієнтованого навчання, і результат плідної співпраці по освітнім та науковим напрямам з різними структурами та установами. Таким чином, налагоджено співробітництво з фармацевтичними закладами, які здійснюють роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі з аптеками, в яких виготовляють екстемпоральні лікарські форми. Це засвідчено договорами про співпрацю з ТДВ «Рівнефармація» та ТОВ «Укрфарм»

Продуктивно та якісно реалізуємо на практиці Меморандум про співробітництво та партнерство між КЗВО «Рівненська медична академія» та Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області. 

Різноманіття виробничих практик у студентів-фармацевтів дає можливість якісно практично засвоїти матеріал, опрацьований на заняттях з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. Студенти разом з викладачами кафедри мандрують в Карпатах, культивують рослини на ділянці Академії, а також навчаються в Кременецькому ботанічному саду. Співпраця з Кременецьким ботанічним садом також зафіксована відповідним договором. 

Договір про наукову співпрацю КЗВО «Рівненська медична академія» та Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України є свідченням різнобічності в напрямах співробітництва та комунікації, що є важливим для підготовки високопрофесійних фахівців. 

Договір про співробітницво і партнерство між КЗВО "Рівненська медична академія" та Житомирським базовим  фармацевтичним фаховимколеджем

Договір про співробітницво і партнерство між КЗВО "Рівненська медична академія"  та товариством з обмежною відповідальністю "Науково виробниче товариство Екофарм"

Договір про співробітництво і партнерство між Національним фармацевтичним університетом і Комунальним закладом вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради.

Не лише студенти, а й викладачі кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін в рамках співпраці з вищезазначеними установами та організаціями, проходять стажування та здійснюють їх наукове консультування.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.