Компоненти, які забезпечуються кафедрою.

Компоненти, які забезпечуються кафедрою.

КОМПОНЕНТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

Навчальні дисципліни, віднесені до кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін:

для забезпечення освітньої діяльності спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»:

 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Медична хімія Фармакологія (за професійним спрямуванням)
 • Основи фітотерапії та аромотерапії

для забезпечення освітньої діяльності спеціальності 224 «Технологія медичної діагностики та лікування»:

 • Медична хімія
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Біологічна хімія
 • Техніка лабораторних робіт
 • Аналітична хімія

для забезпечення освітньої діяльності спеціальності 223 «Медсестринство»:

 • Медична хімія
 • Біологічна хімія
 • Фармакологія та медична рецептура
 • Клінічна фармакологія з токсикологією
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство

для забезпечення освітньої діяльності спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»:

 • Аналітична хімія
 • Біологічна хімія
 • Біофармація
 • Вступ у фармацію
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Інструменти ефективного маркетингу
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічні дослідження лікарських засобів
 • Косметична хімія
 • Маркетинг у фармації
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Менеджмент комунікацій у фармації
 • Належні фармацевтичні практики
 • Організація та економіка фармації
 • Органічна хімія
 • Основи гомеопатії
 • Основи практичної косметології, технологія косметичних засобів
 • Основи фітотерапії
 • Поведінка споживача
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Ресурсознавство
 • Система якості у фармації
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Судова хімія
 • Техніка лабораторних робіт
 • Технологія ліків
 • Токсикологічна хімія
 • Фармакогнозія
 • Фармакоекономіка
 • Фармакологія
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Фармацевтична ботаніка
 • Фармацевтична опіка
 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • Фізична та колоїдна хімія
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.