Анкетування

Анкетування

  Шановні здобувачі вищої освіти, їх батьки та викладачі нашого навчального закладу, просимо вас взяти участь в анкетуванні й відповісти на запропоновані вам запитання. Ваші щирі відповіді допоможуть підвищити якість організації освітнього процесу й рівня викладання дисциплін в академії та фаховому коледжі. Всі дослідження анонімні, і їх результати будуть використані тільки в узагальненому виді.

Академія

Опитування стосовно організації дистанційного навчання в КЗВО «Рівненська медична академія»

  1. АНКЕТА опитування для опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців в КЗВО «Рівненська медична академія» 
  2. АНКЕТА опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною в КЗВО «Рівненська медична академія»
Коледж

Опитування стосовно організації дистанційного навчання у Фаховому медичному коледжі КЗВО «Рівненська медична академія»

Результати опитування в коледжі


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.