Склад кафедри_

Склад кафедри_

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін створена на підставі Наказу ректора КЗВО «Рівненська медична академія» РОР 2 січня 2020 року. Основна мета роботи кафедри - професійно-орієнтована підготовка конкурентоспроможного фахівця, забезпечення високого рівня викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, використання сучасних освітніх технологій, що відповідають міжнародним стандартам.

Кадровий склад та діяльність кафедри згідно з ліцензійними умовами.

Очолює кафедру Переходько Наталія Миколаївна –  кандидат історичних наук, професор кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист


Науково-педагогічний склад кафедри:

Кафедра ставить перед собою такі завдання:

  •  викладання закріплених за кафедрою дисциплін на всіх факультетах академії в обсязі, встановленому відповідними державними освітніми стандартами, навчальними планами і програмами навчальних курсів;
  •  систематичне підвищення свого професійного рівня;
  •  подальша модернізація змісту освіти, реалізація сучасних моделей науково-методичного забезпечення навчального процесу;
  •  розвиток комплексного навчально-методичного оснащення кафедри;
  •  розробка та оновлення дидактичних концепцій навчання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
  •  розвиток у студентів загальноосвітніх компетенцій, необхідних для інтеграції в систему світової та національних культур;
  •  підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності науково-викладацького складу;
  •  вивчення актуальних проблем сучасних методик навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам;
  •  розвиток міжнародної, міжвузівської і міжкафедральної співпраці.


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.