Діяльність кафедри_

Діяльність кафедри_

Стратегія розвитку кафедри полягає в запровадженні нових методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, організації самостійної роботи, застосування модульних технологій навчання, інформатизація навчального процесу.

Викладачі кафедри навчальну роботу спрямовують на активізацію інтелектуально-духовного потенціалу молоді, вдосконалення її мовної культури, поглиблення знань з історії, філософії, правознавства, психології та педагогіки, використовуючи сучасні методи та прийоми викладання. У своїй діяльності науково-педагогічні працівники кафедри керуються законом “Про вищу освіту”, документами Міністерства освіти і науки України, Статутом КЗВО “Рівненська медична академія”, наказами і розпорядженнями ректора КЗВО «Рівненська медична академія». Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: історії, філології, філософії. Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь в роботі міжнародних, міжвузівських і вузівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Науково-методична проблема над якою працює колектив кафедри «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій».

Одним із пріоритетів діяльності кафедри є виховна робота. Адже утвердження української національної ідеї і розбудова на її основі нашої держави вимагає висококваліфікованих спеціалістів, з високими моральними якостями, розвиненими почуттями патріотизму, громадянської та національної гідності, активної життєвої позиції в процесі державотворення. Підготовка таких спеціалістів здійснюється на основі вимог державної концепції національного виховання та концепції виховання, розробленої в академії, з урахуванням етнічних, соціальних і духовних особливостей студентського колективу. Зусилля викладачів кафедри спрямовуються на те, щоб кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховну спрямованість, а виховання студентів проводилося не лише на основі розгляду тих чи інших тем, питань, прикладів та фактів, але й особистісної оцінки різних проблем.
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.