post

Відповідно до плану роботи, з метою сприяння розвитку творчості педагогічних працівників Фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», пропаганди кращих здобутків педагогів, інноваційних пошуків, упровадження перспективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі медичної освіти, з 01 лютого по 10 березня 2021 року в закладі проходив методичний місячник «Інноваційне оосвітнє середовище – основа формування компетентного фахівця».

В рамках місячника були проведені: обласна науково-теоретична конференція педагогічних працівників КЗВО “Рівненська медична академія” «Дистанційна освіта як фактор постмодерністського суспільства в умовах Covid19», майстер-класи викладачів, які атестувалися на педагогічне звання та на вищу кваліфікаційну категорію, методичні об єднання:

  1. викладачів клінічних дисциплін «Забезпечення якісно нового рівня надання освітніх послуг шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій»;
  2. викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін «Патріотичне виховання студентської молоді один із ключових аспектів формування особистості»;
  3. завідувачів відділень, голів циклових комісій та методистів «Роль голови циклової (предметної) комісії у формуванні інформаційного середовища для забезпечення фахової компетентності майбутніх медичних/фармацевтичних працівників».

Упродовж місяця на відкритих засіданнях циклових комісій відбувся захист досвіду викладачів, які атестуються. Також були проведені: конкурс педагогічних ідей «Використання інноваційних технологій в системі медичної освіти в контексті сучасних викликів»; виставка науково-методичних та навчально-методичних матеріалів із проблемної теми закладу. засідання школи педагогічної майстерності і педагогічного зростання викладачів-початківців, психолого-педагогічні читання «Науково-методична робота – мотиватор розвитку майстерності та професійного успіху педагога в освітньому просторі»; відкриті заняття викладачів, шо атестуються, науково-методичні семінари: «Формування компетентного студента через підвищення майстерності педагогів у контексті сучасних освітніх технологій” та «Організаціно-управлінські умови реалізації науково-методичної проблеми закладу”; круглі столи: “Сучасні підходи до організації дистанційного та змішаного навчання за допомогою цифрових онлайн-інструментів», «Інноваційні технології, які змінили світ». Більшість заходів відбувалися дистанційно.

Завершальним етапом методичного місячника стала інструктивнометодична нарада по підведенню підсумків роботи.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.