post
18.02.2021 голова ЦК біології та хімії, викладач Бурачик О. З. провела відкрите лабораторне заняття з біології та екології зі студентами І курсу відділення “Лікувальна справа” А (9), мета якого — формування у студентів дослідницьких вмінь та навичок. На занятті було продемонстровано поріг визначення чутливості різних смакових рецепторів.
Медичний працівник повинен знати основи фізіології сенсорних систем, мати глибокі знання з фізіології дискантних і контактних аналізаторів, що є базовими для подальшого вивчення та засвоєння клінічних дисциплін.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.