post

17 березня в 12.30 в онлайн форматі відбулася відкрита лекція кандидата біологічних наук, доцента кафедри фундаментальних дисциплін Мялюк Оксани з дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" для студентів 2 курсу спеціальності 224 "Технологія медичної діагностики та лікування" на тему "Гемопоез. Дегенеративні зміни клітин крові".

Метою відкритої лекції було ознайомити студентів з основними поняттями гемопоезу, розумінням норми і патології утворення клітин крові, дегенеративними змінами клітин крові.

Лекторка розпочала заняття з привітання та перевірки присутніх. Далі було повідомлено тему лекції. Для актуалізації опорних знань було проведено фронтальне опитування, в якому студенти приймали активну участь. Також була проведена мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Для повідомлення нового матеріалу використовувалася презентація Power Point.

Колеги, які були присутні на лекції позитивно оцінили заняття і відзначити важливість і надалі проводити такі заходи для обміну педагогічною майстерністю і досвідом.


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.