post

У період з 18 січня по 16 лютого 2021 року на базі КЗВО «Рівненська медична академія» РОР відбулася педагогічна практика студентів Рівненського інституту Університету «Україна» освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Психологія» (керівник практики від академії – кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Л. Б.). Практика здійснювалася згідно з наказом ректора професора Сабадишина Р. О. та угодою про співпрацю між закладами вищої освіти.

Упродовж практики було проведено науково-практичний семінар «Психологічні аспекти професійного становлення особистості студента-медика», психолого-педагогічний симпозіум «Особистість студента-медика у системі міжособистісної взаємодії», психодіагностичні методики дослідження особистості студента-медика, індивідуальні та групові консультації, практичні заняття зі студентами спеціальностей «Фізична реабілітація» освітнього ступеня «Бакалавр», «Фармація» і «Лікувальна справа» освітнього ступеня «Молодший спеціаліст». Студенти мали змогу ознайомитися зі структурою навчально-методичного забезпечення дисциплін, різними видами і формами освітньої діяльності студентів, здійснили психолого-педагогічний аналіз занять і підготували психолого-педагогічні характеристики груп і окремих студентів.

Майбутні психологи конструктивно взаємодіяли із викладачами та студентами академії, виявляли високий рівень підготовки з професійно-орієнтованих дисциплін.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.