post

День ООН відзначається у всьому світі для підвищення обізнаності про роботу, цілі та досягнення організації, особливо в миротворчих та гуманітарних місіях, охороні навколишнього середовища, захисті прав людини та охороні здоров’я.

Викладачами іноземної мови Джулою І.Ю., Редько Л.І. та викладачем географії Демчук В.Б. разом із студентами 3 курсу групи А спеціальності «зубний гігієніст» підготовлено виступи щодо історичних подій створення, розвитку та сучасних аспектів роботи ООН, досліджено основні нормативно-правові акти, важливе місце серед яких займає Загальна декларація прав людини.

Хочеться, щоб кожен пам’ятав, що саме ця організація позбавила прийдешні покоління від нещасть війни, утвердила віру в основні права людини та у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність. На сьогоднішній день Організація Об’єднаних Націй залишається надійним партнером держави та народу України, на кожному етапі складного шляху. Основним завданням ООН є забезпечення міжнародного миру і відвернення загрози світової війни.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.