Діяльність кафедри'

Діяльність кафедри'


Освітня діяльність науково-педагогічних працівників кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики
Навчання студентів проводиться відповідно до навчальних планів та освітньо-професійних програм. 
Освітньо-професійна програма спеціальності 223 Медсестринство та 224 Технології медичної діагностики та лікування, основана на компетентнісному підході до навчання, охоплює широкий спектр навичок, видів знань та поглядів, потрібних для успішної діяльності в сучасному суспільстві. Грунтується на теоретичній підготовці з обов’язковим включенням практичних компонентів та новітніх досліджень в медичній галузі.
 Після закінчення цієї програми студент буде здатен:
  • робити висновки та застосовувати рішення на основі загальних та професійних знань; 
  • визначати, формулювати, аналізувати і вирішувати проблеми;
  • розробляти систему, компонент або процес для задоволення конкретних потреб, планувати і проводити експерименти для аналізу та інтерпретування даних; 
  • працювати ефективно одноосібно, у складі команди і в мультидисциплінарному оточенні, застосовуючи здатність до навчання впродовж життя; 
  • ефективно взаємодіяти з професійним співтовариством та суспільством в цілому.
Працевлаштування випускників

Кожен випускник має право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими для здоров’я. Створення державою належних умов праці має забезпечуватись системою правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, що складають інститут охорони праці.

Серед найважливіших чинників успішного працевлаштування випускників є ставлення роботодавців до прийому на роботу молодих фахівців, які нещодавно закінчили вищий навчальний заклад і ще не мають досвіду роботи.

Щорічно навчальним закладом ретельно вивчаються побажання студентів щодо місця їх роботи. У академії наявний реєстр діючих медичних установ, підприємств та організацій Рівненської області, на яких можуть проходити практику студенти та працевлаштуватися випускники КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради.

 В навчальному закладі після відповідного року випуску, формується реєстр випускників Рівненської медичної академії, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові випускника, дати народження, номера мобільного телефону, року закінчення навчального закладу, місця працевлаштування, посади. Проводиться контроль працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням, а саме, направляються запити підприємствам, установам по питанню достовірності працевлаштування випускників.
А також отримавши освіту бакалавра, в рамках ступеневої освіти, випускники зможуть продовжити навчання у медичних університетах та здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр зі всіх спеціальностей. Щорічно – біля 5% випускників академії продовжують навчання на денній формі навчання медичних вищих навчальних закладів.


Співпраця

 Працівниками кафедри налагоджено тісну співпрацю з Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Буковинським державним медичним університетом, Харківським національним медичним університетом, Житомирським інститутом медсестринства, Львівською медичною академією ім.А.Крупинського.

Враховуючи сучасні потреби та вимоги в практичній підготовці студентів медиків в КЗВО «Рівненська медична академія» вже кілька років продовжується робота з пошуку партнерів в країнах Європейського співтовариства з метою співпраці як з медичними навчальними закладами так і з лікувально-реабілітаційними установами Європейських країн.

Продовжується плідна співпраця у виконанні спільних наукових, науково-методичних досліджень в сфері традиційної та дистанційної освіти, розробки спільних підручників, навчальних і методичних посібників, проходження практики, з Вищою Школою Суспільно-Природничих Наук ім. Вінсента Поля в Любліні, з Вищою школою Едукації Здровотної та Соціальних наук в м. Лодзь та інститутом медичним ім. Івана-Павла II у місті Щецін.

 Так 11.01.19р. був укладений договір про співпрацю на проведення практики між КЗВО «Рівненська медична академія» та Інститутом медичним ім. Івана-Павла ІІ в м. Щецін, де прописані всі умови та зобов’язання сторін щодо проходжень практики студентами, забезпечення керівництва практик, організації побуту та трансферів у відповідності з законодавствами Польщі та України.

Відбір бажаючих проходити практику в Польщі був проведений представником Інституту медичного ім. Івана-Павла ІІ за критеріями володіння польської мови та аналізу комунікативних можливостей претендентів. За підсумками такої співбесіди відібрано групу студентів, з якими були заключенні трьохсторонні угоди де були прописані всі особливості перебування та дотримання законодавства республіки Польща, поведінкові аспекти на території лікувальних установ, режиму дня та відповідальності практикантів за порушення вищевказаних умов.

Також за пропозицією Організації Medicalboerse зареєстрованої в Philosophenweg 6, 99817 Eisenach проводиться співпраця з організації практик студентів КЗВО “Рівненська медична академія” в клініках Німеччини. З метою ознайомлення з можливостями, потужностями та відповідністю до програм практик проведено ознайомчі поїздки до MEDIAN Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein (Клініка Генріха Манна), розташована в Тюрингії. Це клініка реабілітації та спеціалізованої гострої допомоги з неврологічними та ортопедичними захворюваннями.

Працівники кафедри приймають активну у часть у міжнародному Україно – швейцарському проекті «Ррозвиток медичної освіти» (“Medical education development”), який функціонує з 2018 року.  Даний проєкт ставить на меті покращення якості охорони здоров’я шляхом удосконалення системи медичної освіти. Особливу увагу проєкт приділяє удосконаленню компетенцій, включно з навичками (майбутніх) сімейних лікарів і сімейних медсестер (іншими словами – надавачів медичної допомоги на первинній ланці). В рамках проєктної діяльності запланована підтримка пілотних закладів вищої освіти в створенні центрів для опанування клінічних навичок студентами, що уможливить надавання якісних послуг. З цією метою проєкт створює Лабораторію клінічних навичок в пілотних закладах вищої освіти, в тому числі і в КЗВО «Рівненська медична академія», й зміцнює потужності Лабораторії спільно з пілотними навчальними закладами.
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.