Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця

Враховуючи сучасні потреби та вимоги в практичній підготовці студентів медиків в КЗВО «Рівненська медична академія» вже кілька років продовжується робота з пошуку партнерів в країнах Європейського співтовариства з метою співпраці як з медичними навчальними закладами так і з лікувально-реабілітаційними установами Європейських країн.
Міжнародна діяльність академії здійснюється за напрямами:
  • співпраця із закордонними профільними  вищими освітніми закладами;
  • співпраця із закордонними лікувально-реабілітаційними установами;
  • участь професорсько-викладацького складу в міжнародних форумах і конференціях;
  • виконання спільних наукових, науково-методичних досліджень в сфері традиційної та дистанційної освіти;
  • співпраця з фірмами-посередниками з набору на навчання іноземних громадян;
  • обмін делегаціями із закордонними профільними університетами з питань медичної освіти;
  • обмін студентами на період практики   за угодами із зарубіжними  вищими закладами та лікувальними установами;
  • участь у міжнародних проєктах
Закордонні партнери академії
Німеччина

Польща

Оsrodek Promocij s Edukacij (Польща)  
ТзОВ «Кутновська автономна лікарня» (Польща)  
Інститутом медичним ім. Івана-Павла ІІ в м. Щецін
Словаччина 
 
Фірма Edu-Farm s.r.о. (Словаччина) голова правління  Павло Клімчак
 
Рівненська медична академія веде плідну співпрацю з зарубіжними вищими навчальними закладами та лікувальними установами.  Укладені угоди мають на меті  розширення  співробітництва і взаємодії із закладами – партнерами. До сфери інтересів міжнародного наукового і навчального співробітництва долучаються такі види діяльності як обміни  викладачами і  студентами, спільні дослідження (що є предметом окремих угод), організація та спільне проведення наукових симпозіумів,  конференцій, спільне використання набутих розробок та інноваційних методів викладання, обмін досвідом в організації навчального процесу,   написання спільних підручників, навчальних і методичних посібників . Угоди не містять у собі фінансових зобов`язань.


КЗВО Рівненська медична академія є учасником Україно-швейцарського  проекту «Розвиток медичної освіти». 
У 2018 році Рівненська медична академія пройшла відбір серед усіх вищих медичних закладів України та стала одним з 6 пілотних ЗВО – партнерів Україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти». У січні 2019  очільником Академії, Ростиславом Сабадишиним, та лідером Проекту, Мартіном Раабом, було підписано  договір про співпрацю. 

Координатори Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» ставлять за мету покращити систему охорони здоров’я шляхом удосконалення медичної освіти. Особливу увагу вони приділяють підвищенню рівня компетенцій включно з відпрацюванням навичок майбутніми   сімейними медсестрами (іншими словами – надавачами медичної допомоги на первинній ланці).  

В рамках даного проекту 2 роки поспіль відбувається навчання викладачів англійській мові,  участь педагогів у  різноманітних онлайн та офлайн тренінгах  з викладацької майстерності, дистанційного навчання, написання курікули тощо.   Особливо хотілося б виділити Осінню школу з вищої освіти, де тиждень викладачі навчались у форматі конференцій, воркшопів та дебатів на такі теми, як студентоорієнтоване навчання, академічна доброчесність, підвищення якості медичної освіти, безперервний професійний розвиток тощо. 
У рамках проекту заклад отримав обладнання для дистанційного навчання, а також очікує на отримання обладнання для створення сучасного симуляційного центру – лабораторії клінічних навичок сімейної медсестри. Також Україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти» працює над перекладом та закупівлею сучасних підручників з сімейної медицини для пілотних закладів.
За кошти проекту у закладі був проведений аналіз освітнього середовища за методикою DREEM з рекомендаціями щодо покращення освітнього середовища. Наразі триває створення груп рівних з ініціативи Проекту. Попереду Рівненську медичну академію чекає ще 2 роки співпраці з проектом.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.