Стипендія та рейтинги

Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регюлюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.” 

Рейтингові списки за  семестр студентів академії (бакалаври)
Рейтингові списки за  семестр студентів коледжу
  1. Положення про призначення академічної стипендії студентам
  2. Значення вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів ФМК)
  3. Значення вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів Бакалаврат)
  4. Значення додаткового балу, що враховується в рейтингу успішності.
  5. Соціальна стипендія. Зразки заяв на призначення соціальної стипендії


Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.