Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування академії, важливим елементом вдосконалення освітнього процесу. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника. 
Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів академії незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захист їх прав та інтересів, зокрема, стосовно організації освітнього процесу, а також надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку. 
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні академії. 
Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, статутом КЗВО «Рівненська медична академія». 
Органи студентського самоврядування користуються допомогою і підтримкою адміністрації та його всебічним сприянням щодо створення належних умов для своєї діяльності (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).
 Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, курсів, відділень, гуртожитків та академії в цілому.
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.